O společnosti

Projekční a inženýrská kancelář vznikla v roce 1991.

Činnost společnosti

1.

Zpracování projektových a technických dokumentací elektroprací, specializace osvětlení, s hlavním důrazem na venkovní, veřejné a architekturní osvětlení.


2.

Pasportizace soustav veřejného osvětlení.


3.

Vypracování a pravidelná aktualizace generelu VO ve městě či obci.


4.

Návrhy na racionalizaci osvětlovacích soustav včetně ekonomické kalkulace - světelně technický výpočet, minimálně 2 variant řešení, technický návrh, kalkulace montážních či stavebních nákladů, výpočet úspor a návratnosti investice.


5.

Poradenské služby v oblasti veřejného, venkovního a architekturního osvětlení.


6.

Stavební dozor, koordinátor stavby a inženýrská činnost na stavbách.


7.

Měření osvětlovacích soustav.

Právní forma společnosti

PTD Muchová, s.r.o. je společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41367.

Statutární orgán společnosti

Ing. Alena Muchová, jednatelka společnosti 

Identifikační údaje společnosti

IČ: 277 67 931
DIČ: CZ27767931

Pojištění společnosti

Firma je pojištěna proti škodám vzniklým v souvislosti s její činností - POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI - na pojistnou částku 1 000 000,00 Kč.